Mimarlık Fakültesi

2017-2018 Bahar Yarıyılı Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi Final Teslimi

11/05/2018 12:10:59 - 17/05/2018 12:10:59 - 10396 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

BİTİRME PROJESİ FİNAL TESLİMİ

2017 – 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

 

 

Final jürisinde öğrencilerden, tüm öğrenim dönemi boyunca oluşturdukları birikimi 2-4 adet A1 formatındaki pafta üzerinde görsel ifade ile sunuma dönüştürmeleri beklenmektedir. Bu paftalarda yazılı açıklamalar ve grafik anlatımlar, tasarım aşamalarını dikkate alacak şekilde dengeli bir biraya geliş içerisinde sunulmalıdır. Bu aşamada kullanılacak görsel ve yazılı malzemenin seçilmesi, bir araya getirilmesi ve düzeni, öğrencinin kişisel seçimine bırakılmıştır. Hazırlanacak bu 2-4 adet A1 pafta sunumu yalnızca sergileme için gereklidir. Ayrıca her öğrenci dijital bir sunum hazırlayacaktır.

 

Öğrenciler, tüm çalışmalarını aşağıda ifade edilen ölçeklerde tamamlayarak, çıktı olarak teslim edecektir.

 

Final Tesliminde İstenenler Listesi:

 

 

22 Mayıs 2018 Salı günü Saat: 16:00-17:50 Yer: 218 nolu derslik

• 1/ 2000 ya da 1/ 1000 Vaziyet Planı
• 1/ 500 Vaziyet Planı ve Siluetler
• 1/ 200 Planlar, Kesitler, Görünüşler (Tüm projeyi ifade edecek şekilde yeterli sayıda   olmalıdır.)
• 1/ 20 Sistem Detayı (Plan, Kesit, Görünüş: 2 farklı bölümden olacak şekilde hazırlanacaktır)
• Proje Raporu

 

 

24 Mayıs 2018 Perşembe günü Saat: 09:00-10:00 Yer: 218 nolu derslik

• 1/ 500 maket (Vaziyet Planı üzerine işlenecek)

• 2-4 adet A1 formatındaki pafta (Projeyi görsel olarak en doğru şekilde ifade eden yerden renkli çıktı olarak alınacaktır.)  
• Dijital sunuş

Bütün çalışmaların içinde olduğu dvd/cd teslim edilecektir.

 

BİTİRME PROJESİ FİNAL TESLİMİ

2017 – 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

 

Yardımcı Açıklamalar:

 

  • Araştırma sürecinde yararlandığınız yazılı, sözlü, grafik kaynakları listeleyiniz.
  • Kentsel ve mimari ölçekte duyusal ve bilişsel engelliler için ulaşılabilirlik şemalarını çıkartınız ve açıklayınız.
  • Sosyal sürdürülebilirlik konusuna tasarımınızda nasıl yer verdiğiniz anlatınız.
  • Tasarımınızda kullandığınız, yangın, deprem, sığınak ve otoparklara dair güvenlik önlemlerini içeren yönetmelik ve standartları listeleyiniz.
  • Tasarımınızın yangın kaçış şemasını veriniz ve kaçış mesafeleri ile birlikte bu şemayı açıklayınız.
  • Kullanılan malzemelerin yangın dayanımı ile ilgili bilgiler veriniz.
  • Tasarımınızın taşıyıcı sistemini şemalar ile açıklayınız.
  • Sığınak şemanızı, kapasiteleri ile gerekli hizmet mekanlarını belirterek açıklayınız.
  • Yapı kabuğu tasarımı (güneş kontrolü, pasif iklimlendirme, ısı ve nem kontrolü, vb.) ile ilgili özellikleri şemalar ile açıklayınız.

 

 

 

 

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLER: DR. ÖĞR. ÜYESİ SONER YELER (PROJE KOORDİNATÖRÜ)

                                          PROF. DR. NADİDE SEÇKİN

                                          ARŞ. GÖR. GÖKBEN AZSÖZ

bitirme projesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.