Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Bitirme Projesi Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine! Final Teslimi Hk.

13/12/2018 13:59:27 - 13/12/2018 13:59:27 - 10205 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ FİNAL TESLİMİ

2018 – 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

 

Final jürisinde öğrencilerden, tüm öğrenim dönemi boyunca oluşturdukları birikimi, birbirini tamamlayacak ve bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanmış 5 adet 90 x 150 cm boyutundaki pafta üzerinde görsel ifade ile sunuma dönüştürmeleri beklenmektedir. Bu paftalarda yazılı açıklamalar ve grafik anlatımlar, tasarım aşamalarını dikkate alacak şekilde dengeli bir biraya geliş içerisinde sunulmalıdır. Bu aşamada kullanılacak görsel ve yazılı malzemenin seçilmesi, bir araya getirilmesi ve düzeni, öğrencinin kişisel seçimine bırakılmıştır.

Tüm projeleri aşağıda ifade edilen ölçeklerde tamamlanarak, çıktı olarak teslim edecektir.

Final Tesliminde İstenenler:

Birbirini tamamlayacak ve bir bütün oluşturacak şekilde hazırlanmış 5 adet 90 x 150 cm boyutundaki paftalarda; tüm planlar, kesitler, görünüşler, sistem detayı ve proje görsellerinin yer alması istenmektedir. Pafta üzerinde;

• 1/ 2000 yada 1/ 1000 Vaziyet Planı

• 1/ 500 Vaziyet Planı ve Siluetler

• 1/ 100 yada 1/ 200 Planlar, Kesitler, Görünüşler (Tüm projeyi ifade edecek şekilde yeterli sayıda olmalıdır.) 

• 1/ 20 Sistem Detayı (Öğrenci tarafından tasarlanmış yeni bir binanın giriş kısmından olmak üzere 'Plan, Kesit, Görünüş')

• Proje Raporu'nun yer alması beklenmektedir.

 

Ayrıca 1/500 ölçekli Maket (Vaziyet Planı üzerine işlenecek), tüm çalışmaların içinde olduğu dvd/cd ve tüm paftaların A3 boyutunda küçültülmüş kopyaları diğer teslim içeriği ile beraber 08 Ocak 2019 Salı günü 12:00-12:50 saatleri arasında 219 nolu derslikte Arş.Gör. Murat Berk EVREN'e imza karşılığında teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saat aralığı dışında proje teslim alınmayacaktır.

Final Jürisi 09 Ocak 2019 Çarşamba günü 09:00-17:50 saatleri arasında 219 nolu derslikte gerçekleştirilecektir.

 

Yardımcı Açıklamalar:

• Araştırma sürecinde yararlandığınız yazılı, sözlü ve grafik kaynakları listeleyiniz.

• Kentsel ve mimari ölçekte duyusal ve bilişsel engelliler için ulaşılabilirlik şemalarını çıkartınız ve açıklayınız.

• Sosyal sürdürülebilirlik konusuna tasarımınızda nasıl yer verdiğinizi anlatınız.

• Tasarımınızda kullandığınız, yangın, deprem, sığınak ve otoparklara dair güvenlik önlemlerini içeren yönetmelik ve standartları listeleyiniz.

• Tasarımınızın yangın kaçış şemasını veriniz ve kaçış mesafeleri ile birlikte bu şemayı açıklayınız.

• Kullanılan malzemelerin yangın dayanımı ile ilgili bilgiler veriniz.

• Yeni tasarımınızın taşıyıcı sistemini şemalar ile açıklayınız.

• Sığınak şemanızı, kapasiteleri ile gerekli hizmet mekanlarını belirterek açıklayınız.

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:

DR. ÖĞR. ÜYESİ Soner YELER (Proje Koordinatörü)

PROF. DR. Nadide SEÇKİN

ARŞ. GÖR. Murat Berk EVREN

jüri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.