Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine! Mimari Proje Iv - 1. Ara Jüri

01/03/2019 16:20:06 - 01/03/2019 16:20:06 - 8898 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ

 

PROJE IV

2018 – 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

Proje Konusu: Kırklareli İtfaiye Binası

 

 

 

JÜRİ OTURUMUNDA İSTENENLER:


Ara jüri oturumları, belirlenen jüri haftası içerisinde yapılır. Ara jüriler tüm katılımcılara açıktır. Sunum sırası jüri oturumundan önce belirlenerek öğrencilere bildirilir. Ara jüri teslimleri, belirlenen jüri günü en geç saat 09:00’da stüdyoda teslim alınır. Öğrenciler, sunumlarının jüri oturumuna uygun halde yapılmasından sorumludur. Final jürisi için teslim zamanı ve yeri, dönem içerisinde duyurulacaktır.


1. Jüri (07.03.2019)

 
Yapılacak çalışmalar:

 

Çalışma alanının kentsel ve mimari ölçekteki analizleri; tasarım örneklerinin incelenmesi; yapılan analizlerin sentezlenmesi ve projenin kapsamı ve amacı doğrultusunda tasarıma ilişkin ana kararların teknik olarak ifade edilmesi.


Sunumda istenenler:

 

  • Çalışma alanına ilişkin analizlerin sunumu.
  • Tasarım alanına yaklaşım ve mimari karaktere ilişkin analizlerin bir dil birliği ve grafik yetkinlik içinde sunumu.
  • Öneri tasarım kararları, plan ve kesit düzlemindeki 1/500 ölçekli leke etütleri yardımıyla ifade edilmeli.
  • 1/500 ölçekli kütle tasarımı yapılmalı.
  • Tüm sunumlar dijital sunum olarak hazırlanmalıdır. Sunumlar elektronik ortamda (klumimarlik@gmail.com) teslim edilmelidir.

 

 

Başarlar dileriz……..

 

PROF. DR. NADİDE SEÇKİN (PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ)

MP4

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.