Mimarlık Fakültesi

12 Şubat 2020 Tarihinde Yapılacak Tek Ders Sınavı Hakkında

22/01/2020 12:16:52 - 22/01/2020 12:16:52 - 2278 Okunma

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler ve bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 12.02.2020 Çarşamba günü yapılacak olan tek ders sınavına girebilirler.

Anasayfada yer alan “Öğrenci Matbu Formlar” altında tek ders sınavına ait dilekçeleri 06/02/2020 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar şahsen veya e-posta yoluyla Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Ayrıca, dilekçe aslının tek ders sınavı öncesi Fakültemizin öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kayıtlı olan e-posta adresi haricinde farklı bir e-posta adresinden yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

E-posta: mimarlik@klu.edu.tr

-Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Güz Dönemi harcını yatırmamış olan öğrencilerin harcını yatırması gerekmektedir. Bahar Dönemi için harç yatırılmayacaktır.

-Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tek Ders Sınavı İle İlgili Bazı Yönerge ve Yönetmelik Maddeleri

*Mimarlık Bölümü Mimari Proje Ve Bitirme Projesi İle Özel Uygulamalı Ve Değerlendirmeli Dersler Yönergesinin ilgili maddeleri;

Çeşitli Hükümler

MADDE 13 - (1) Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen “Bütünleme Sınavı” ve Tek Ders Sınavı” hakları, Temel Tasarım, Yapı Uygulama Projesi, Anlatım ve Sunum Teknikleri I-II, Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri ve Yapı Elemanları I-II dersleri için geçerlidir.

(2) Mimari Proje I, II, III, IV, V ve VI ile Bitirme Projesi dersleri için ise sadece “Bütünleme Sınavı” hakkı geçerlidir.

 

 *Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Temel Tasarım, Planlama Atölyeleri Ve Bitirme Çalışması Kılavuzu Yönergesinin ilgili maddesi;

Çeşitli Hükümler

MADDE 13 – (1) “Kırklareli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen “Bütünleme” ve Tek Ders sınavı” hakları Temel Tasarım, Planlama Atölyesi I, II, III, IV, V, VI, VII ve Bitirme Çalışması dersleri için de geçerlidir.

 

*Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri;

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda tek ders sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

(4) Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

KLU mimarlık fakültesi tek ders sınavı duyurusu 2019-2020

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.