Mimarlık Fakültesi

Risk Değerlendirme Standartları

24/02/2016 15:39:08 - 19/07/2016 15:39:08 - 5214 Okunma

2

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
5 Planlama ve Programlama
5.1 Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
5.2 Yıllık İş Planı
6 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1 Risk Değerlendirme Tablosu
6.2 Risk Profil Tablosu   

 

İÇKONTROL

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.