Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Kadrosu

Fürüzan ASLAN

Doç. Dr. Fürüzan ASLAN

Mimarlık Fakültesi

Bölüm Başkanı

Oğuz ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ATEŞ

Mimarlık Fakültesi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Özlem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERDOĞAN

Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi

Nehar Büyükbayraktar

Arş.Gör. Nehar Büyükbayraktar

Mimarlık Fakültesi

Öğretim Elemanı

Engin KABATAŞ

Arş. Gör. Engin KABATAŞ

Mimarlık Fakültesi

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.