Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Akademik Kadrosu

Ali MÜLAYİM

Dr. Öğr. Üyesi Ali MÜLAYİM

Mimarlık Fakültesi

Bölüm Başkanı

Tülay TUNCAY

Arş.Gör. Tülay TUNCAY

Mimarlık Fakültesi

Öğretim Elemanı

tulay_tuncay_89@hotmail.com

02882141740

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.