Mimarlık Fakültesi

Mimari Proje 1 Öğrencilerinin Dikkatine! 2.ara Jüri Oturumu 04.04.2018 Çarşamba Günü Mimarlık Atölyesi'nde Yapılacaktır.

31/03/2018 23:36:13 - 31/03/2018 23:36:13 - 7189 Okunma

KLÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

MİMARİ PROJE 1 DERSİ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ 2.ARA JÜRİ

04.04.2018 Çarşamba

 

 

BEKLENENLER

 • Mekan Organizayonuna ilişkin açıklayıcı çizimler, şemalar, diyagramlar
 • Topoğrafya Kesiti (Tasarım önerisiyle ilişkili) 1:200
 • Vaziyet Planı 1:200
 • 1:100 Plan (özellikle farklı kotlara yayılan kurgular için gerekli sayıda)
 • 1:200 Kütle maketi  
 • Serbest el çizimleri ve perspektifler

NOT

 • Vaziyet planında yön, manzara, yol, çevre bilgisi bulunacak, arsa sınırları belirlenmiş olacaktır.
 • Tasarımın tamamı için iklim ve topografik koşullar tanımlanmalıdır.
 • 70*100 cm. Boyutunda tek pafta, eskiz kağıdı üzerine el ile çalışılacaktır.Pafta anteti üzerinde kişisel bilgiler ve proje bilgilerine yer verilecektir.
 • Ölçek, izdüşüm, çizgi kalınlığı ve çizim tekniğine dikkat edilmeli ,kotlar ve açıklayıcı bilgilere de yer verilmelidir.
 • Kesit düzlemleri, tasarımı en iyi anlatacak yerden geçirilmelidir.

SÜRE

Teslimin jüri günü olan 04.04.2018 Çarşamba günü ve 09.00' da gerçekleşmesi ve jürinin 09.30'da başlaması öngörülmektedir. Jüri sunumu için her öğrencinin 1-2 dakika söz alarak projenin anafikrini, proje yerine ait iklimsel ve topografik verileri, doğal ve yapılı çevre ilişkilerini, kullanıcı ve mekan organizasyonuna ilişkin temel kararları belirli bir ölçek hiyerarşisi içerisinde ve projenin özünü ortaya koyarak ifade etmesi beklenmektedir.

İyi Çalışmalar...

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Dr.Öğr.Ü. Gülcan YELER

Dr.Öğr.Ü. Soner YELER

Dr.Öğr.Ü. Aysun EYÜBOĞLU ERŞEN

Dr.Öğr.Ü. Gökhan UMAROĞULLARI

Arş.Gör.Gökben PALA AZSÖZ

Arş.Gör.Hilal ERŞAN

Arş.Gör.Murat Berk EVREN

jüri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.