Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine!

28/06/2018 21:17:36 - 28/06/2018 21:17:36 - 4381 Okunma

Mimari Proje ve Bitirme Projesi kapsamında teslim edilen pafta ve maketler, sergi ve arşiv için ayrılanlar dışında 15 (onbeş) takvim günü içerisinde Mimarlık Fakültesi 216-218-219 no'lu stüdyolardan iade alınabilir. Süresi dışında iade alınmayan pafta ve maketler arşive kaldırılacaktır.

teslim iade

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.