Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Dikaktine! Staj Dosyası Onay Sayfası Hk.

12/10/2018 21:00:10 - 12/10/2018 21:00:10 - 5180 Okunma

Hatalı ve eksik kaşe/mühür/imzaların düzeltilmesi için Staj Dosyası Onay Sayfası tek nüsha olarak sisteme yüklenmiştir. İlgili sayfa kamu kurumlarınca mühür ile firmalarca kaşe ile damgalanarak kurum/firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve 12.10.2018 tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içerisinden staj komisyonuna kapalı zarf içerisinde elden teslim edilecektir.

Staj Dosyası Onay Sayfası için bağlantıya tıklayınız.

 

staj

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.