Mimarlık Fakültesi

Mimari Proje Iı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine! 1. Ara Jüri

22/10/2018 13:21:44 - 24/10/2018 13:21:44 - 6484 Okunma

1 adet B1 boyutunda düşey olarak serbest teknikte hazırlanacak pafta üzerinde;

*Ekoloji kavramı ile de ilişkili olarak tasarıma dair referans düşüncelerin ve konseptin tanımlandığı 300 kelimeyi aşmayan rapor,

*Uygun görülen ölçekte kentsel ilişkilerin kurgulandığı şema ve diyagramlar,

*Uygun görülen ölçekte yakın çevre ilişkilerinin kurgulandığı şema ve diyagramlar,

*1/500 ölçekli vaziyet planı üzerinde leke çalışması,

*1/500 kütle ve yakın çevre ilişkilerini ifade eden topografik kesitler (en az 2 adet),

*Mekan ölçülerinide içeren ihtiyaç programı,

*İşlev ve mekan kurgusuna dair düşey ve yatay ilişkileri açıklayan şema ve diyagramlar,

*1/500 kütle ve yakın çevre ilişkilerini ifade eden maket,

istenmektedir. 1. Ara Jüri oturumu 216 ve 218 nolu salonlarda 31.10.2018 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. Jüri oturumu öncesi pafta ve maket teslimi ayrıca alınmayacaktır. Öğrenciler, ilgili listeden sıralamasız olarak davet edileceğinden jüri başlangıç saatinde hazır olmaları gereklidir.

216 no'lu salonda;

Dr.Öğr.Üyesi Gülcan YELER,

Y.Mim. Mümtaz AKIN,

Arş.Gör. Murat Berk EVREN,

grupları jüri sunumu yapacaktır.

 

218 no'lu salonda;

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan UMAROĞULLARI,

Dr.Öğr.Üyesi Soner YELER

Arş.Gör. Hilal ERŞAN,

grupları jüri sunumu yapacaktır.

mp2

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.