Mimarlık Fakültesi

Mimari Proje Iı Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine! 2. Ara Jüri Hk.

09/12/2018 00:20:17 - 09/12/2018 00:20:17 - 6366 Okunma

Mimari Proje II dersi 2. ara jüri sunumu kapsamında 2 adet B1 boyutunda düşey olarak serbest teknikte hazırlanacak pafta üzerinde;

*Ekoloji kavramı ile de ilişkili olarak tasarıma dair referans düşüncelerin ve konseptin tanımlandığı ve pafta üzerinde yer alacak 300 kelimeyi aşmayan rapor,

*Uygun görülen ölçekte kentsel ilişkilerin kurgulandığı şema ve diyagramlar,

*Uygun görülen ölçekte yakın çevre ilişkilerinin kurgulandığı şema ve diyagramlar,

*İşlev ve mekan kurgusunu açıklayan şema ve diyagramlar,

*1/500 ölçekli vaziyet planı ve çevre ilişkisi

*1/500 ölçekli topografik kesitler (birbirine dik doğrultuda ve en az 2 adet),

*1/200 yakın çevre ilişkilerini de içeren plan, kesit (birbirine dik doğrultuda ve en az 2 adet) ve görünüşler (en az 2 yönde) istenmektedir.

Ayrıca;

*1/500 kütle ve yakın çevre ilişkilerini ifade eden maket hazırlanmalıdır.

2. Ara Jüri oturumu 216, 218 ve 219 nolu salonlarda 14.12.2018 Çarşamba günü saat 09.00'da gerçekleştirilecektir. Jüri oturumu öncesi pafta ve maket teslimi ayrıca alınmayacaktır. Öğrenciler, ilgili listeden sıralamasız olarak davet edileceğinden jüri başlangıç saatinde hazır olmaları gereklidir.

216 no'lu salonda;

Dr.Öğr.Üyesi Gülcan YELER,

Arş.Gör. Murat Berk EVREN,

grupları jüri sunumu yapacaktır.

 

218 no'lu salonda;

Dr.Öğr.Üyesi Soner YELER

Arş.Gör. Hilal ERŞAN,

grupları jüri sunumu yapacaktır.

 

219 no'lu salonda;

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan UMAROĞULLARI,

Y.Mim. Mümtaz AKIN

grupları jüri sunumu yapacaktır.

jüri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.