Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine! Bitirme Projesi Takvimi

13/02/2019 16:12:21 - 13/02/2019 16:12:21 - 10176 Okunma

T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJESİ

2018 – 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

 

Proje Konusu: Termal Otel

 

JÜRİ OTURUMUNDA İSTENENLER:

Ara jüri oturumları, belirlenen jüri haftası içerisinde yapılır. Ara jüriler tüm katılımcılara açıktır. Sunum sırası jüri oturumundan önce belirlenerek öğrencilere bildirilir. Ara jüri teslimleri, belirlenen jüri günü en geç saat 09:00’da stüdyoda teslim alınır. Öğrenciler, sunumlarının jüri oturumuna uygun halde yapılmasından sorumludur. Final jürisi için teslim zamanı ve yeri, dönem içerisinde duyurulacaktır.


1. Jüri (27.02.2019)

Yapılacak çalışmalar:

Çalışma alanının kentsel ve mimari ölçekteki analizleri; 1/500 ve 1/1000-1/2000 ölçekli modeller üzerinde çalışma alanının topografik ve kentsel oluşum özelliklerinin incelenmesi ve gerekli analizlerin yapılması; tasarım örneklerinin incelenmesi; yapılan analizlerin sentezlenmesi ve projenin kapsamı ve amacı doğrultusunda tasarıma ilişkin ana kararların teknik olarak ifade edilmesi.

Sunumda istenenler:

 • Çalışma alanına ilişkin analizlerin sunumu.
 • Tasarım alanına yaklaşım, kentsel görünümler, yoğunluk, işlevlerin dağılımı, ölçeğin kavranması, mimari karakter, doku gibi analizlerin bir dil birliği ve grafik yetkinlik içinde sunumu.
 • Çalışma alanının 1/2000 - 1/1000 ve 1/500 ölçekte kentle ilişkileri sorgulanmalıdır. Öneri tasarım kararları (en az 3 öneri), plan ve kesit düzlemindeki 1/2000 - 1/1000 ve 1/500 ölçekli leke etütleri yardımıyla ifade edilmelidir.
 • 1/500 ölçekli maket üzerinde 3 potansiyel öneriden sadece 1’i için kütle tasarımı yapılmalıdır.
 • Tüm sunumlar dijital sunum olarak hazırlanmalıdır. Sunumlar elektronik ortamda (klumimarlik@gmail.com) teslim edilmelidir.

 

2. Jüri (25.03.2019)

Yapılacak çalışmalar:

Mimari programın kişisel öneriler doğrultusunda yorumlanarak alan gereksinimlerinin saptanması; seçenekler arasında benimsenen bir tasarımın, 3 boyutlu çalışma modelleri (maket ve sayısal ortam) üzerinde geliştirilmesi; mekânsal örgütlenme ve düzenleme çalışmalarının kesit ve plan düzlemleri üzerinde tartışılması.

Sunumda istenenler:

 • 1/2000- 1/1000 ve 1/500 ölçekli Vaziyet Planı,
 • 1/200 ölçekli mimari planlar ve kesitler,
 • 1/500 ölçekli maket çalışması (arazi maketine uyumlu),
 • Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çalışma modelleri, siluet çalışmaları.
 • Tüm sunumlar dijital sunum olarak hazırlanmalıdır. Sunumlar elektronik ortamda (klumimarlik@gmail.com) teslim edilmelidir.

 

3. Jüri (24.04.2019)

Yapılacak çalışmalar:

Tasarımın vaziyet planı, planlar, kesitler ve görünüşler ayrıntısında yapım tekniği ve malzeme bilgileri ile birlikte ifade edilmesi beklenmektedir. Tasarımın niteliğini ifade edecek şekilde sistem detayının yeri belirlenecektir. Tasarım kararları gerekçeleri ile birlikte rapor olarak sunulmalıdır.

Sunumda istenenler:

 • 1/2000- 1/1000 ve 1/500 ölçekli Vaziyet Planı,
 • 1/200 ölçekli mimari planlar, kesitler ve görünüşler
 • 1/500 ölçekli maket çalışması (arazi maketine uyumlu),
 • Maket fotoğrafları ve/veya 3 boyutlu çalışma modelleri, siluet çalışmaları.
 • Tasarımı en iyi ifade edecek şekilde hazırlanmış iki adet B1 (70x100 cm) formatında poster.
 • Tüm sunumlar dijital sunum olarak hazırlanmalıdır. Sunumlar elektronik ortamda (klumimarlik@gmail.com) teslim edilmelidir.

 

Başarlar dileriz……..

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:

DR. ÖĞR. ÜYESİ SONER YELER (KOORDİNATÖR)

PROF. DR. NADİDE SEÇKİN

ARŞ. GÖR. MURAT BERK EVREN

takvim

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.