Mimarlık Fakültesi

Vizyon / Misyon

14/08/2014 15:56:40 - 10/12/2019 15:56:40 - 7787 Okunma

VİZYONUMUZ

            Mimarlık Fakültesi'nin ilgili meslek dallarında teknoloji ve güzel sanatlar ile insan toplum bilimleri alanlarında çalışmalar yapabilecek, yaratıcı, tarih ve koruma bilincine sahip, çevre ve estetik değerlere duyarlı, yasalara ve insan haklarına saygılı, farklı disiplinlerle uyumlu çalışabilecek, tasarım-planlama-uygulama-yönetim süreçlerinin gerektirdiği becerilerle donatılmış olarak sorumluluk alabilecek, meslek etiğine sahip, evrensel standartları gözeten, yeniliklere açık mimar ve kent plancıları yetiştirmektir.

 

 

MİSYONUNUMUZ

            Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde çağdaş evrensel ölçütlerde, bilimsel,  özgür ve sanatsal yaratıcılığa dayanan bir eğitimin verilmesidir. Bu amaçla, işlevsel ve teknik gerekleri estetik duyarlılıkla yerine getiren, tek yapı ve çevre ölçeğinde mimari tasarımlar yaratma becerisini geliştiren, tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması ile insan ve toplum bilimlerine duyarlı, çağdaş teknolojinin planlama disiplininin tüm ölçeklerinde kullanıldığı, Ulusal ve Uluslararası düzeyde geçerli bilgi üreten bir eğitim düzeyinin gerçekleştirilmesidir. Böylece, bilimsel araştırmayı teşvik eden,  Eğitim-Öğretim-Araştırma-Uygulama alanlarında etkinliği olan, disiplinler arası çalışmayı özendiren çağdaş ve yenilikçi bir ortam yaratılmış olur.

Fakülte Misyonu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.