Mimarlık Fakültesi

İç Kontrol Ortamı Standartları

25/02/2016 13:42:48 - 04/11/2016 13:42:48 - 9631 Okunma

 

1.

Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1                                         Kamu Hizmeti Standartları                   
1.2                                                                Ek-1 Yönetmelik                                                                                                                                        
1.3 KLÜ Etik Değer v e Dürüstlük İlkeleri
1.4                           

  Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

1.2. Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
1.2.1 Misyon ve Vizyon
1.2.2 Teşkilat Şeması
1.2.3
1.2.4
1.2.5 Hassas Görevler Listesi
1.2.6 Hassas Görev Raporu
1.2.7 İş Akış Süreçleri
1.2.8 Öğrenci İşleri
1.2.9 Ders Görevlendirme
1.2.10 Ek ders formları
1.2.11 Yazı İşleri
1.2.12 FYK Üye Seçimi
1.2.13 Satın Alma                                                                                                                 
1.2.14 Mali İşler
1.2.15 Telefon Faturaları Ödeme
1.2.16 Dayanıklı Taşınır Zimmet
1.2.17 Taşınır Mal Depolama
1.2.18 Taşınır Mal Giriş Çıkış
1.2.19 Taşınır Mal Kayıt Kontrol
1.2.20 Taşınır Mal Sayım
1.2.21 Personel İşleri
1.2.22 Personel İzin
1.2.23 İşe Başlama Ayrılış
1.2.24 Ek Ders Forumlarının Hazırlanması
1.3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
1.3.1 Performans Değerlendirme Formu
1.3.2 KLÜ İdari Personel Performans Değ.KriterleriUygulama Usul ve Esasları                    
1.4 Yetki Devri
1.4.1 Yetki Devri Formu

 

 Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.