Mimarlık Fakültesi

Yaz Stajı Duyurusu

10/01/2017 12:27:49 - 03/05/2017 12:27:49 - 9443 Okunma

MİMARLIK FAKÜLTESİ

2017 YAZ STAJI İŞLEMLERİ

 

Fakültemiz Öğrencilerinin 2017 Yaz döneminde yapacakları stajlar için gerekli bilgi ve formlar aşağıda sunulmuştur.

 

Öğrencilerimiz yaz stajlarını aşağıda verilen dönem ve tarihlerde yapmak zorundadır. Bu tarihler dışında yapılacak stajlar kabul edilemez.

 

2017 yaz stajı işlemleri 01 Şubat 2017 - 30 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılmak zorundadır.

 

Öğrencilerin Staj Öncesi Yapması Gereken İşlemler:

 

1. Fakültemiz “Öğrenci İşleri”nden alınan ya da web sitesinden indirilen “Staj Kabul” formu el ile doldurulduktan sonra ilgili sorumlu Staj Komisyon Başkanı ya da Üyesi tarafından paraflanır. Staj Komisyonu tarafından paraflanan Staj Kabul formu, staj yapılacak kuruma / işyerine elden ya da posta ile gönderilerek gerekli tüm işyeri bilgilerinin doldurulması ve “kabul” onayı alınması gerekmektedir. Staj yapılacak Kurum / İşyeri “kabul” onaylı Staj Kabul formu Fakültemiz “Öğrenci İşleri’ne teslim edilir.

 

2. Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne teslim edilen belgeler Staj Komisyonu tarafından kontrol edilerek staj yerinin “kabul” edilip, edilmediği ilan edilir.

 

3. Staj yeri kabul edilen öğrenciler “Staj Defteri”ni Öğrenci İşleri’nden imza karşılığı teslim alarak staj yapılacak kuruma / işyerine teslim edilir.

 

Staj sonrası yapılacak işlemler:

 

1. Stajını bitiren öğrenciler “staj defter”ini ve “staj sicil formu”nu, staj yaptıkları kurum / işyeri yetkilisine imza ve mühür ile onaylatır. Onaylı belgeler, imzalı kapalı zarf ile Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırılmak zorundadır. Staj bitiminden itibaren 15 gün içinde Fakültemiz Öğrenci İşleri’ne teslim edilmeyen ya da ulaşmayan staj belgeleri işleme alınmayacaktır.

 

 

2017 Yaz Stajı Dönem ve Tarihleri

 

1. Dönem Staj Tarihleri

(Başlangıç-Bitiş) (haftalık 5 iş günü)

10/07/2017-18/08/2017 (dahil) 

(toplam 6 hafta)

2. Dönem Staj Tarihleri

(Başlangıç-Bitiş) (haftalık 6 iş günü)

10/07/2017-12/08/2017 (dahil) 

(toplam 5 hafta)

 

 

 

Ekler:

1. Staj Kabul Formu

2. Klu Mimarlık Fakültesi Staj  Yönergesi

3. Staj Komisyonu Üyeleri

 

 

 
staj mimarlık

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.